Voorlichting voor toekomstig postactieven

Voor de voorlichtingsbijeenkomst voor toekomstig postactieven op 28 september hebben wij helaas onvoldoende aanmeldingen ontvangen, daarom zijn wij genoodzaakt deze bijeenkomst te annuleren.
Met de werkgroep wordt nog een overleg gepland om te evalueren en te bespreken of we nog een poging willen wagen om in de toekomst nogmaals een bijeenkomst te organiseren.

Met dank aan een ieder die zich heeft ingespannen om deze bijeenkomst te organiseren.

Met vriendelijke groet,
Attie Otten-ten Katen / Rose Esmeijer.